Semua caruman daripada ahli yang mengeluarkan simpanan di bawah skim i-Lestari, i-Sinar dan i-Citra, akan dikreditkan ke Akaun 1 sepenuhnya sehingga jumlah wang yang dikeluarkan itu diganti semula.

Timbalan Menteri Kewangan, Mohd Shahar Abdullah berkata, simpanan berjumlah RM101 bilion dikeluarkan oleh ahli KWSP menerusi tiga kemudahan pengeluaran itu.

“Majoriti ahli dijangka tidak mempunyai simpanan mencukupi bagi menampung pengeluaran ketika persaraan kelak.

“Oleh itu, dalam usaha tambah baik simpanan ahli yang telah keluarkan simpanan dari Akaun 1, kerajaan tetapkan caruman baharu yang diterima daripada ahli terlibat akan dikreditkan dahulu ke Akaun 1 sepenuhnya sehingga keseluruhan amaun yang diambil dari Akaun 1 diganti semula,” katanya di Dewan Rakyat.